Obiteljski prijenos poslovanja (Family Business Transffer) / Obiteljsko poduzetništvo: U svakodnevnom životu rašireno je mišljenje da se medijacija/mirenje koristi samo za rješavanje sporova koji se vode pred sudovima. No, nerijetko se susrećemo s  područjem života i djelovanja u kojem postoji mnogo „sporova“ koji se ne iznose pred sudove ili druga tijela, ali kojima je potrebno ispravno pristupiti te ih riješiti na najbezbolniji i na najefikasniji način za svaku osobu uključenu u spor. Takvo je i područje Obiteljskog poduzetništva.

Budući da je velika većina danas aktivnih trgovačkih društava (pri tome se prije svega misli na d.o.o. društva) započela sa poslovanjem prije 20-ak godina, sve se češće javljaju pitanja vezana uz odnose članova obitelji u obiteljskim poduzećima, smjenu generacija u tzv. „obiteljskim biznisima“, kao i na pitanje balansa između privatnog i poslovnog života (osobito kada je u pitanju žensko poduzetništvo). Pri tome se nastoji, ili bi se barem trebalo nastojati, u okviru donošenja odluka glede funkcioniranja obiteljskog poduzeća, očuvati obiteljsku harmoniju.