MEDIJACIJA/MIRENJE: Zakonom o mirenju (NN 18/11) propisano je da je medijacija/mirenje svaki postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Postupak medijacije/mirenja osim što je brz, ekonomičan, dobrovoljan i neformalan, ima propisana načela o kojima je potrebno voditi računa. Sukladno odredbama Zakona o mirenju „prilikom tumačenja odredaba ovoga Zakona treba se ravnati načelima savjesnosti i poštenja te međunarodno prihvaćenim standardima medijacije/mirenja izraženima u aktima Europske unije, Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe. Pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom treba rješavati u skladu s načelima dragovoljnosti, učinkovitosti postupka, jednakog postupanja sa strankama, autonomije stranaka u postupku, povjerljivosti postupka i nepristranosti izmiritelja“.

Iskustvo pokazuje za rješavanje problema i nesuglasica medijacijom ne predstavlja znak slabosti, već pametnu odluku – „Mediation it is not a sign of weaknes, but a smart decision. - Medijacija/Mirenje nije znak slabosti, već pametna odluka.“

Ili kako bi se to ukratko moglo sažeti:

„It will cost less, it will take less time and You will like it more - Koštat će manje, trajat će kraće i biti će prilagođeno Vašim potrebama“.